# Søking

# Hvor finner du forskningslitteratur?

Video thumbnail

# Hvordan søke med emneord

Video thumbnail

# Søke med AND og OR

Video thumbnail
Bygg inn
<iframe
  src="https://sokogskriv.no/video/soking.html"
  width="900" height="600" style="overflow: hidden;" />
Oppdatert: 16. mai 2023