# Kontaktinformasjon

Vi svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om nettstedet. Merk e-posten med «søkogskriv». Epostliste: sokogskriv[at]ub.uio.no. For spørsmål om oppsett av referanser er det best å henvende seg til faglærer eller til biblioteket.

Følg oss også gjerne på Facebook (opens new window) og Youtube (opens new window)!

# Redaksjonen

Ingunn Rødland

Universitetet i Bergen

Kathrine Cohen

Universitetet i Bergen

Anita Svedal

Høgskulen på Vestlandet

Toril Engesæter

Høgskulen på Vestlandet

Johannes Servan

Universitetet i Bergen

Tarje Sælen Lavik

Universitetet i Bergen

Webansvarlig

Bygg inn
<iframe
  src="https://sokogskriv.no/om/kontaktinformasjon.html"
  width="900" height="600" style="overflow: hidden;" />
Oppdatert: 16. mai 2023