Om Søk & Skriv

Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk, studieteknikk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne. Søk & Skriv er et samarbeid mellom bibliotekene ved Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo samt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen.

Den første versjonen av Søk & Skriv ble publisert i 2007. Nettsidene har siden gjennomgått to større revisjoner. Revisjonen i 2012-13 ble gjennomført med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket.

I forbindelse med revisjonen fra 2020 vil Søk & Skriv-redaksjonen rette en stor takk til redaksjonen i VIKO for tillatelsen til å gjenbruke EndNote-informasjon fra www.ntnu.no/viko.

Rettigheter til Søk & Skriv

Opphavsretten til produktet Søk & Skriv tilhører institusjonene UiB, UiO og HVL.

Creative Commons License
Søk & Skriv er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 internasjonal lisens. Andre institusjoner kan fritt ta i bruk nettstedet Søk & Skriv. Ved gjenbruk av innhold eller deler av produktet forutsettes det at nettstedet krediteres som åndsverkloven og god skikk tilsier.

Redaksjonen tar gjerne imot innspill og forslag til forbedringer. Nytt materiale vil vurderes og kvalitetssikres av fagredaksjonen før publisering.

Oppdatert:

Høyskolen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo