Søk & Skriv i undervisning

Søk & Skriv er laget for studenter som skal skrive oppgaver på bachelor- og masternivå. Nettsidene kan brukes på flere måter: som utgangspunkt for organisert undervisning ved universiteter og høgskoler, nettkurs, flipped classroom og som oppslagsverk.

Mye av materialet kan brukes i undervisning og veiledning. Man kan for eksempel komponere seminarer som følger strukturen på nettstedet og supplere med øvelser, oppgaver og fagspesifikke eksempler. Nettstedet har også en rekke filmer som kan brukes i «flipped classroom»-sammenheng, der studentene ser filmene i forkant av seminarundervisning, og eventuelt etterpå for å repetere.

De fire hovedsporene Søking, Studieteknikk, Skriving og Kjeldebruk tar for seg ulike aspekter av studiene generelt og oppgaveskriving spesielt. I det praktiske arbeidet med en oppgave er disse aspektene ofte integrerte. Studenter som bruker Søk & Skriv som hjelp til oppgaveskriving vil ha bruk for å bevege seg fram og tilbake mellom sporene, og vi anbefaler at kurs og øvelser støtter opp om en slik bruk.

Oppdatert:

Høyskolen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo