# Søking

Faglig informasjonssøking er en prosess som krever tid og planlegging. Ny informasjon skal sammenholdes med kunnskapen vi har fra før. Slik utvider vi kunnskapen vår og bidrar til å skape ny mening og forståelse.

Før du går i gang med å søke, tenk over:

  • Hvilken type informasjon trenger du for å svare på problemstillingen?
  • Hvordan kan du finne denne informasjonen?
  • Hvordan kan du gå frem for å få en oversikt over eksisterende teori og forskning?

I løpet av oppgaveskrivingen vil du ha bruk for forskjellige typer kilder, og disse må kvalitetsvurderes. Her introduserer vi deg for noen verktøy og innganger som kan være nyttige i prosessen med å finne akademiske kilder.

Bygg inn
<iframe
  src="https://sokogskriv.no/soking/"
  width="900" height="600" style="overflow: hidden;" />
Oppdatert: 16. mai 2023