# Studieteknikk

I det akademiske håndverket er lesing og skriving tett forbundet. For å kunne skrive en god oppgave, må du lese effektivt og målrettet. Og omvendt, når du trener deg opp til å lese med oppmerksomhet, vil du også kunne lese dine egne utkast og ideer på en oppmerksom måte.

Det viktigste med å lese er kanskje at man leser. Den som leser mye og jevnlig, vil som oftest utvikle gode leseferdigheter av seg selv. Råd nummer én til den som skal lese i forbindelse med studier, er derfor: Les! Bare slik kan du bli en god leser og skriver. Hør Birger Solheims råd om hvordan du som student kan bli en bedre leser:

Video thumbnail

Akademisk virksomhet er et spørsmål om innsats, etterligning og gode strategier. I denne delen får du noen enkle råd om hvordan du kan gå fram når du studerer og hva du kan eller bør tenke på. Du kan plukke og samle det du vil av disse rådene – ikke alle råd passer for alle. Ordet «lese» henger ordhistorisk sammen med ord som betyr nettopp «å plukke og samle». Latin lego betyr både «jeg plukker», «jeg samler» og «jeg leser».

God lesing!

Oppdatert: 18. november 2020