Studieteknikk

Å være bevisst egen studieteknikk er til stor hjelp for deg som skal studere. Når vi skriver om studieteknikk, vil vi konsentrere oss om planlegging, lesestrategier og skrivestrategier. Her får du tips om hvordan du kan lese og forstå tekster, ta gode notater, planlegge og styre tiden og samarbeide i studiegrupper.

Studiemestring

Studieteknikk handler også om livskvalitet, mestring, kognitiv trening og gode rutiner. Nettressursen Eksamenskodenopen in new window dekker mye av dette, og vi anbefaler en tur innom.

Lesing og skriving henger sammen

I det akademiske håndverket er lesing og skriving tett forbundet. For å kunne skrive en god oppgave, må du lese effektivt og målrettet. Når du trener deg opp som leser, vil du også kunne lese dine egne utkast og ideer på en oppmerksom måte.

Hør Birger Solheims råd om hvordan du som student kan bli en bedre leser:

Oppdatert:

Høyskolen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo