Skriving

Hva gjør jeg når jeg reviderer tekst?

Ingvild Gilhus er professor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved UiB. Her forteller hun om tekstrevisjon.

Hva menes med å ’ta stilling’ eller ’diskutere selvstendig’?

Filosof og skrivementor Åsne Grøgaard hjelper deg å lese og skrive filosofiske tekster. Eksemplene er hentet fra Ex.Phil. ved Universitetet i Oslo.

Hvordan finne noe interessant å skrive oppgave om?

Anders Johansen er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB. Her snakker han om hvordan finne en interessant problemstilling for en bachelor- eller masteroppgave.

Hvordan blir man en god skribent?

Marianne Lien, professor i sosialantropologi ved UiO, forteller om hvordan man kan håndtere skrivesperre og det hun kaller delesperre.

Hvordan bruke informanter som kilde i akademisk tekst?

Odd Are Berkaak, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, forteller om hvordan en kan bruke feltmateriale samlet inn ved deltagende observasjon i en akademisk tekst.

Kva er forskjellen på ei god og ei dårleg oppgåve?

Lars Nyre er professor ved Institutt for informasjons- og medievitskap ved UiB. Her fortel han om ei oppgåve han skreiv som ikkje blei like godt motteken som han hadde vona.

Saying What You Mean part 1 & 2

A good approach to argumentation in academic writing, part 1 of 2.

Oppdatert:

Høyskolen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo