Kjeldebruk

Hvordan sette inn referanser og unngå plagiat?

Tre regler og ett tips om hvordan sette inn referanser

Kildekritikk

En liten film laga av HumSam-biblioteket ved UiO om vurdering av ulike kilder

Hvordan finne noe interessant å skrive oppgave om?

Anders Johansen er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB. Her snakker han om hvordan finne en interessant problemstilling for en bachelor- eller masteroppgave.

Hvordan bruke informanter som kilde i akademisk tekst?

Odd Are Berkaak, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, forteller om hvordan en kan bruke feltmateriale samlet inn ved deltagende observasjon i en akademisk tekst.

Kva er skilnaden på ei god og ei dårleg oppgåve?

Lars Nyre er professor ved Institutt for informasjons- og medievitskap ved UiB. Her fortel han om ei oppgåve han skreiv som ikkje blei like godt motteken som han hadde håpa.

Kva kjenneteiknar god akademisk kjeldebruk?

Ole Bjørn Rekdal, professor ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet, fortel om kor viktig det er med god kjeldebruk i akademisk skriving.

Oppdatert:

Høyskolen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo