Søk & Skriv

Lær om informasjonssøk og akademisk skriving

Søking

Søking

Få hjelp til å søke etter informasjon og komme i gang med oppgaveskriving

Lesing

Studieteknikk

Her får du tips om hvordan du kan planlegge studiene, lese og forstå tekster, ta gode notater, samarbeide og jobbe i studiegrupper

Skriving

Skriving

I akademisk skriving stilles det bestemte krav til form og innhold, språk og stil

Kjeldebruk

Kjeldebruk

All forsking bygger på kjelder. Få hjelp til å vurdere relevans, kvalitet og korleis unngå plagiat

Frasebank

Frasebank

Her finner du eksempler på uttrykk og vendinger som er mye brukt i akademiske tekster

Kjeldebruk

Ofte stilte spørsmål

Finn svar på det alle andre lurer på!

Aktuelle videoer

...se flere

Partnere

Høyskolen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo