# Glossary

APA
American Psychological Association
MLA
Modern Language Association
lærebok
er en type tekst skrevet for studenter som skal innlemmes i en faglig diskurs og et nytt fag
Bygg inn
<iframe
  src="https://sokogskriv.no/GLOSSARY.html"
  width="900" height="600" style="overflow: hidden;" />
Oppdatert: 5. desember 2022
Høyskolen på Vestlandet
Høyskolen på Vestlandet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket