Markdown demo

Søk og skriv dokumentasjon på bruk av Markdown. Se også Markdown-itopen in new window for flere muligheter.

Tags for søk

Markdown filene har en metablokk eller «frontmatter» som det heter i markdownsk. Her har vi tittel og eventuelt dato for når siden ble opprettet. Her kan vi også legge inn søkeord. Se eksempelet nedenfor og vær oppmerksom på at Creative Commons må ha anførselstegn, mens enkelt ord ikke trenger det.

---
title: "En side"
date: "2020-01-01"
tags: 
 - søking
 - referansestil
 - "en test kategori"
---

Avsnitt

Eksempel

Dette er avsnitt én og det må en blank linje til for at det skal dukke opp et andre avsnitt.

Og her er avsnitt to.

Enkel linjeskift

Ved å legge til to mellomrom kan man få et enkelt linjeskift

Eksempel

Dette er linje 1. Med to mellomrom her ->
Dette er linje 2

Horisontal skillelinje

---

Eksempel

…vanskelig å se på grå bakgrunn…


Utheving og kursiv

**uthevet tekst**

__uthevet tekst__

*kursiv*

_kursiv_

***Uthevet OG kursiv***

Eksempel

uthevet tekst

uthevet tekst

kursiv

kursiv

Uthevet OG kursiv

Overskrifter

# Heading 1

## Heading 2

### Heading 3

#### Heading 4

Eksempel

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

:: Sitering

> Blokksitering er ganske pent
> Denne linjen er med i samme sitering

Noe tekste i mellom.

> En laaaang, sammenhengende linje trenger bare `> ` i starten. Linjen kan vare og vare og vare og vare. Du kan også *bruke* **Markdown** i en blokksitering.

Eksempel

Blokksitering er ganske pent Denne linjen er med i samme sitering

Noe tekst i mellom her, ja.

En laaaang, sammenhengende linje trenger bare > i starten. Linjen kan vare og vare og vare og vare. Du kan også bruke Markdown i en blokksitering.

Lister

**Uordnet**

+ Lag en liste med `+`, `-`, or `*`
+ Underlister lages med to mellomrom:
 - Underunderliste (med fire foregående mellomrom):
  - Ac tristique libero volutpat at
  - Facilisis in pretium nisl aliquet
+ Enkelt

**Nummerert**

1. Lorem ipsum dolor sit amet
2. Consectetur adipiscing elit
3. Integer molestie lorem at massa


1. Du kan selv lage nummereringen...
1. ...eller bare bruke `1.`

Du kan starte på et ønsket nummer:

57. foo
1. bar

Eksempel

Uordnet

 • Lag en liste med +, -, or *
 • Underlister lages med to mellomrom:
  • Underunderliste (med fire foregående mellomrom):
   • Ac tristique libero volutpat at
   • Facilisis in pretium nisl aliquet
 • Enkelt

Nummerert

 1. Lorem ipsum dolor sit amet
 2. Consectetur adipiscing elit
 3. Integer molestie lorem at massa

 1. Du kan selv lage nummereringen…
 2. …eller bare bruke 1.

Du kan starte på et ønsket nummer:

 1. foo
 2. bar

Lenker

**lenke**

[lenketekst](url)

*Interne lenker* 
[skriving](/skriving/)

[Kom i gang med å skrive](/skriving/kom-i-gang-med-a-skrive.html)

*Eksterne lenker* 
[kildekompasset](http://kildekompasset.no)

YouTube

**youtube**

<Video id="FJKg3G-JRpg" title="Youtube eksempel />

Eksempel

youtube

Bilder (ikke anbefalt)

Denne måten er best når bilder skal være en del av teksten, som ikon på denne siden: Formelle krav til oppsett.

Anbefales ikke!

![bildetekst](lenke-til-bilde)

![HVL logo](/partners/hvl-logo.jpg)

Eksempel

HVL logo

Bilder II (anbefales)

Bruken av Figure gjør at vi kan lage penere bildebokser med bildetekst i Søk og skriv. Ved å ha med «alt» tekst tilfredsstiller vi krav til universell utforming. type brukes til å «styre» bildet. «left» drar bildet til venstre og lar teksten flyte rundt, samme for «right». Et type tom bruker bildet hele bredden til siden.

<Figure
 src="[LENKE TIL BILDE I ./VUEPRESS/PUBLIC/IMAGES/]"
 alt="[ALTERNATIV TEKST, VELDIG VIKTIG FOR Å TILFREDSSTILLE TILGJENGELIGSKRAV]"
 caption="[BILDETEKST]"
 type="[TOM, left ELLER right]"
/>

<Figure
 src="/images/kategori_studier5-1.jpg"
 alt="Fire studenter diskuterer en akademisk tekst"
 caption="Kollokvie. Ill.foto: NHH"
 type=""
/>

Eksempel

Fire studenter diskuterer en akademisk tekst
Kollokvie. Ill.foto: NHH

Bokser

Tip

::: tip TIPS
_tekst_
:::

TIPS

tekst

Advarsel

::: warning ADVARSEL
_tekst_
:::

ADVARSEL

tekst

Fare

::: danger UFF OG NEI
_tekst_
:::

UFF OG NEI

tekst

Eksempel

::: eksempel Eksempel
Noe mer tekst
:::

Eksempel

Noe mer tekst

Oppgave

::: oppgave Oppgave
Noe mer tekst
:::

Oppgave

Noe mer tekst

Vis/skjul-boks

::: details Vis/skjul-boks
Blabla
:::
Vis og skjul

Blabla

Boks i bokser

Boks i boks gjøres ved å la den ytterste boksen få et ekstra «:».

:::: tip TIPS med "vis og skjul"
_tekst_

::: eksempel Eksempel
Noe mer tekst
:::

::: details Se her da
__blabla__
:::
::::

TIPS med "vis og skjul"

tekst

Eksempel

Noe mer tekst

Se her da

blabla

Tabeller

Tabeller er aldri gøy 😦. Enkleste er å ha tabellen i Excel eller Google Sheets og konvertere til markdown. Da er Tablesgeneratoropen in new window topp.

Jeg markerer tabellen på Søk og skriv, går til Tablesgeneratoropen in new window og velger File -> Paste table data. Det går ann å gjøre enkel redigering med det verktøyet. Det har fungert veldig bra for meg 😃.
Ellers anbefales det å ha tabellene i regneark i Teams.

| Tabeller   |   Er    | Blæh |
| ------------- | :-----------: | ---: |
| col 3 er   | høyre-justert | 1600 |
| col 2 er   |  sentrert  |  12 |
| zebra striper |  er bra   |  1 |

Eksempel

TabellerErBlæh
col 3 erhøyre-justert1600
col 2 ersentrert12
zebra striperer bra1
Oppdatert:

Høyskolen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo