Eksempel 3

E-Bok

Kilden i teksten

(Forfatter, årstall, eventuelt sidetall)

Kilden i refereranselisten

Forfatter, A. A. & Forfatter, B. B. (Årstall). Tittel [Ebok-leser, om boken har et spesielt format]. https://doi.org/10.xxx

Eksempler

Watkins (2012) hevder at … (s. 54).

Watkins, M. (2012). Discipline and learn: Bodies, pedagogy and writing. https://doi.org/10.1007/978-94-6091-699-1


… som hevdes av Piketty (2014, A global tax on capital, avsn. 3)

Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century [Kindle]. Cambridge, MA: Belknap Press. Hentet fra https://www.amazon.com

*Kindle har ikke sidetall, men har egne «location»-nummer. Disse vil ikke fungere på andre enheter, så henvis heller til kapittel og avsnitt.

Merknader

Dersom boken har DOI-nummer, brukes dette. APA-stilen tillater flere måter å oppgi DOI, men anbefaler lenkeformatet https://doi.org/10.xxxopen in new window – uten «Hentet fra» foran. Dersom DOI mangler, brukes nettadresse: Hentet fra https://URL. Om nettadressen ikke inneholder navn på forlag, bør sted og utgiver oppgis som for trykte bøker.

Oppdatert:

Høyskolen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo